Home | Lopende onderzoeken

IBS - Ziekte van Crohn, Collitis Ulcerosa

Er is onderzoek gedaan naar de energetische behandeling van IBD (Inflammatory bowel disease, waaronder de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa) die door Malvatherapeuten wordt ingezet. De casestudies tot nu toe tonen aan dat de Malvabehandelingen voor IBD telkenmale een zeer sterke remissie van de ontstekingen geeft en daarnaast een verbetering van de kwaliteit van leven. De resultaten zijn zeer hoopgevend voor wat betreft herstel en zelfs volledige genezing van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Daarom wil de stichting deze behandeling nog verdergaand onderzoeken.

 

ME / CVS

Myalgische encefalomyelitis (ME) wijst op ontstekingen in hersenen en ruggenmerg, die gepaard gaan aan spierpijn. CVS is de afkorting voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Beide aandoeningen hebben voor 100% te maken met een blokkade in een bepaald chakra en daarom is samen met Malva Opleiding een behandelprotocol ontwikkelt voor deze aandoening. Er zijn al diverse cliënten succesvol behandeld. Het aantal ontvangen casussen is nog onvoldoende om daaruit een voldoende valide wetenschappelijke conclussie te trekken. Deze aandoening maakt daarom nog steeds deel uit van de lopende onderzoeken

 

Top 10 van hulpvragen

De stichting werkt daarnaast aan het bestuderen van de casestudies van de meest voorkomende hulpvragen van cliënten. Hierbij de top 10 van hulpvragen waarmee cliënten zich richten tot Malvatherapeuten.

  1. Stressklacht - niet lekker in je vel zitten
  2. Depressie
  3. Nek- en schouderklachten
  4. Burnout  en vermoeidheidsklachten
  5. Ademhalingsproblemen
  6. Persoonlijke ontwikkeling
  7. Maag- darmklachten
  8. Onzekerheid, negatief zelfbeeld
  9. Schildklierproblemen
  10. Hoofdpijn en rugklachten